Achtergrond van de Rottweilers

  Achtergrond van de Rottweiler

 

achtergrond-van-de-rottweiler

 

De basis is gelegd in de tijd dat Europa grotendeels bestuurd werd door de Romeinen. De Rottweilers zijn daarom één van de oudste hondenrassen in de geschiedenis. Ze stammen af van de enorme Molossers, een Griekse hond genoemd naar een landstreek aan de Ionische zee.

De Romeinen zetten honden in op verschillende terreinen: als waakhond, drijvershond en vechthond. Op de lange tochten van de Romeinen die soms maanden of zelfs jaren duurden, werd vee meegenomen als proviand. Op hun marsen werden de legereenheden vergezeld van "dogachtige" honden, ter opdrijving van het vee, maar ook als waakhond.

In het begin van de jaartelling leefden in heel Europa wolven en beren. Naast de roofdieren ontsnapten er soms roofdieren die door de Romeinen bij arenaspelen werden gebruikt, zoals leeuwen en panters. Het was ook van groot belang op reis over honden te beschikken die zowel het vee als de mens konden beschermen.

Nadat de Romeinen vertrokken waren, bleven er in het Duitse plaatsje Rottweil (een voormalige Romeinse legerplaats)een aantal honden achter. Dat door zijn gunstige ligging kon uitgroeien tot een belangrijke handelsplaats voor vee. Om op grote veehandelsmarkten vee te kunnen verkopen moesten de handelaren soms dagenlange tochten maken. Dat was niet ongevaarlijk voor zowel het vee als de handelaar.

Het viel de veehandelaren op dat honden die rond Rottweil voorkwamen uitstekend geschikt waren als drijf- en beschermhonden. Zij werden 'rottweilers' genoemd. Het optrekken met mens en kudde verklaart waarom de rottweiler een goede gezinshond is; het ras is al eeuwenlang gewend zich aan de mens dienstbaar te maken.

 

rottweiler achtergrond

 

De lokale veehandelaren (‘slagers’ genoemd) maakten namelijk dankbaar gebruik van de talenten, die voortaan het verdedigen van het erf en het hoeden van het vee op zich nam.

In de negentiende eeuw werden de drijftochten van de Rotti vervangen door modern transport. Ze bleven echter waardevol als erf bewaker, en werden hiernaast geregeld voor de hondenkar gezet.

In het begin van de twintigste eeuw werd ook de staat geïnteresseerd in de Rottweilers: hij bleek een uitblinker in de politiedienst. Deze positie heeft hij jarenlang behouden, echter tegenwoordig kennen we de Rotti vooral als gezinshond en stoere erf bewaker.

De Rottweilers van vandaag blinken uit in sport, zoals hoeden, I.P.O, karten, behendigheid en flyball. Ze blijken ook een uitstekende therapie hond te zijn en erkend als een uitstekende hond voor gehandicapten. 

 

rottweiler achtergrond

rottweiler achtergrond

          

 

 

 

 

 

< Vorige pagina                                             Volgende pagina >

 

 

Reacties zijn gesloten.